Automatický závlahový systém ( AZS )

Automatické závlahové systémy Hunter (AZS) pro zahrady, parky a sportovní plochy jsou dnes rozšířené a běžně dostupné i v České republice.
Mezi jejich základní přednosti těchto systémů patří :

* dosažení značných úspor vody díky rovnoměrné a cílené závlaze
* minimalizace odparů vody při zálivce v nočních nebo ranních hodinách
* šetrnější způsob zálivky trávy a rostlin a lepší využití vody
* automatická závislost intenzity závlahy na srážkách
* rychlá návratnost investičních nákladů
* značná úspora času ve srovnání s ručním zaléváním
* ochrana systému před odcizením ( systém je trvale pod zemí )
* nižší poškození trávníků ( žádné hadice se nepovalují po zahradě )
* velice snadná obsluha závlahy
* možnost členění závlahy do sekcí s různými požadavky na závlahu
* vytvoření velmi zajímavého vizuálního efektu a příjemného mikroklima
* vyšší zhodnocení pozemku

Kvalitní výsuvné postřikovače s podzemním pouzdrem a teleskopickým nadzemním výsuvníkem zajišťují při správném návrhu téměř dokonalou iluzi deště a velmi vyrovnanou vydatnost zálivky po celé ploše. V nabídce naleznete výsuvné postřikovače rotační, rozprašovací s plastovým
i nerezovým výsuvníkem nebo také nevýsuvné úderové postřikovače impact
s plastovým nebo bronzovým tělem. Počty postřikovačů na zahradách rodinných domů se pohybují řádově v několika desítkách, v parcích nebo na golfových hřištích to jsou pak často stovky nebo i tisíce. Při správném rozmístění postřikovačů, umožňujícím jejich vzájemné překrývaní při postřiku, lze snížit dobu zavlažování celé plochy často jen na několik desítek minut v jednom cyklu.

Na zahradách a v parcích se tento typ závlahy trávníků postřikem dále kombinuje s různými formami mikrozávlahy , uplatňující se především u keřové výsadby. Tato kombinace různých forem závlahy je běžná, neboť celá zavlažovaná plocha je vždy rozdělena do mnoha menších částí (sekcí) s odlišnými nároky na závlahu.

Rozdělení na jednotlivé sekce umožní dodávku vždy jen takového množství vláhy, které je zde potřebné. Nedochází tak ke zbytečnému plýtvání a ze spotřebované vody je využita doslova každá kapka. Rozčlenění zavlažované plochy na sekce je nutné i s ohledem na vydatnost zdroje, velikost čerpadla a dimenzi přívodního potrubí. Zavlažování celého pozemku najednou by tedy nebylo výhodné a ani ekonomické.

Neopomenutelnou součástí každého AZS je automatické ovládání . Závlaha probíhá zcela samočinně v pravidelně opakujících se cyklech s rozdílnou požadovanou intenzitou, postupně ve všech částech zavlažovaných ploch. Chod závlahy
je řízen ovládací jednotkou, jejíž chod může být ovlivňován množstvím srážek a na působení větru. Nastane-li déšť nebo fouká-li velký vítr, průběh zavlažování je dočasně blokován. K návratu do běžného provozního režimu dojde až po určité době, kdy se dešťové srážky odpaří a vítr ustane. Díky jednotlivým čidlům tak dochází k přizpůsobení provozu aktuálnímu počasí. Závlahu je možné spustit kdykoliv i manuálně. Obsluha ovládací jednotky, zahrnující naprogramování a možnost občasného ručního spouštění, je pro uživatele z pravidla velmi jednoduchá.

Pro zahrady rodinných domů se běžně používají ovládací jednotky Hunter pro 2,4,6,9,12 a 15 sekcí. Pro větší zahrady a parky lze použít i jednotky větší, rozšiřitelné třeba až na 36 nebo 48 sekcí. Pro velké městské celky se potom používají systémy s centrálním řízením např. HUNTER IMMS s několika sty či tisíci sekcemi. Použít lze i různé dekodérové systémy.

Životnost AZS závisí především na správném návrhu a instalaci zkušenou firmou, na čistotě vody a na zajištění zazimování . Pak může být až desítky let.

Hunter Industries


© kewin 2006