Instalace automatického zavlažovacího systému

Postup práce na nově zakládaných zahradách po dokončení stavby je následující:

* hrubé terénní práce s těžkou mechanizací (stavební firma nebo zahradník )
* položení komunikací, okapových chodníků a dlažeb (stavební firma) – dodavatel závlahy konzultuje prostupy pod komunikacemi a případné stavební prostupy související s umístěním ovládací jednotky
* dokončení terénních úprav, oplocení, pergol apod. (stavební firma nebo zahradník)
* modelace ploch výsadeb, jejich vyznačení a i osázení s výjimkou trávníku (zahradník)
* vytyčení systému dle zpracované projektové dokumentace (dodavatel závlahy)
* provedeních zemních výkopových prací (dodavatel závlahy)
* instalace všech trubních rozvodů a elektrorozvodů, osazení postřikovačů, instalace šachtic, vyzkoušení a propláchnutí systému, osazení ovládací jednotky, seřízení systému (dodavatel závlahy)
* jemné terénní úpravy a výsev trávníku nebo položení travního koberce (zahradník)
* kontrola, popřípadě úprava výšky postřikovačů (dodavatel závlahy)
* spuštění systému do provozu (dodavatel závlahy)

U větších ploch ( parky, fotbalová či golfová hřiště apod.) je postup prací vždy individuální.Hunter Industries


© kewin 2006