Jak zavlažovat - jak na zavlažování

Založení a údržba kvalitního trávníku není nijak snadnou záležitostí. Kvalitu trávníku ovlivňuje nejen dobře propustná půda bohatá na živiny, vhodná směs travních odrůd, teplota nebo dostatek světla. Velkou roli hraje také způsob a frekvence sekání trávníku a dále pak činnosti, při nichž se provádí vertikální prořezávání kořenového systému a likvidace travního odpadu (travní plsti), provzdušňování a zlepšování propustností půdy. Stejně důležitou roli hraje i dostatečné množství závlahy a její frekvence.

Kolik vody pro trávník

V klimatických podmínkách České republiky představuje roční úhrn srážek přibližně 1/3 až 1/2 potřebného množství vláhy pro optimální růst kvalitního trávníku. Většina trávníků potřebuje během vegetačního období od jara do podzimu 600 – 800 mm srážek na metr čtvereční. Některé druhy založené na velmi propustném písčitém podloží ( např. greeny na golfovém hřišti ) potřebují vody ještě více. Tomuto požadavku odpovídá týdenní závlahová dávka 25 – 40 litrů na 1 metr čtvereční (25-40 mm/m2). Pro trávník však není důležité jen celkové množství vody, ale především rovnoměrnost a pravidelnost zálivky. U přirozených srážek nelze s rovnoměrností a pravidelností příliš počítat, neboť deštivé dny jsou často koncentrovány do několika na srážky bohatších období, kdy je dešťové vody až nadbytek a není tak plně využita a z části odtéká. Po většinu roku zase naopak potřebné srážky chybí. V tomto období se tak ke slovu dostává doplňková závlaha, zajišťovaná automatickým závlahovým systémem.

Jak často a kdy zavlažovat
Doporučená frekvence zavlažování trávníků se bude měnit spolu s jejich stářím.

U nově zakládaných trávníků je důležité v prvních několika týdnech po výsevu volit relativně časté zavlažování s malou dávkou vody, třeba i několikrát denně v intervalech 4-6 hodin. Důvodem je fakt, že nově založený trávník nemá ještě dostatečně vyvinutý kořenový systém a není tedy schopen zadržovat příliš velké množství vody. V krajním případě může dojít až k vyplavování zeminy např. ve svazích apod. V prvních týdnech tedy stačí udržovat vlhkost jen v několika centimetrech zeminy na povrchu. Pravidlo méně intenzivní ale časté závlahy tedy platí u svažitých pozemků i u déle založených trávníků.

Jiná je ovšem situace po několika týdnech od výsevu. Pokud je již po první seči a kořenový systém trávníku již zesílil (nejdříve po 5 ti týdnech), je vhodné snížit frekvenci závlahy nejprve na jeden cyklus denně a později ( po 2 – 3 měsících ) již bude postačovat závlaha jen 2-3 x týdně. Vydatnost zavlažování má být u déle založeného trávníku taková, aby půda pod trávníkem byla dostatečně vlhká alespoň do hloubky 8 -12 cm, tedy až do míst kam zasahují kořeny trav.

Pokud tedy doporučenou týdenní závlahovou dávku 25 – 40 litrů / m2 rozdělíme do 2-3 cyklů týdně ( např. pondělí / středa / pátek ), měli bychom jednorázově dodat vždy kolem 10 - 15 litrů na metr čtvereční. Ne méně, ne více. Nejefektivnější bude zálivka v časných ranních nebo pozdních večerních hodinách. Pokud to není nezbytné, nezavlažujte během dne.

Při častém dávkování velmi malého množství vody by se kořenový systém trávníku vyvíjel především v mělké hloubce těsně pod povrchem. To by mělo negativní vliv na jeho růst, kořeny by byly příliš mělko a trávník se stal náchylným na vysychání. Také by se v něm více dařilo různým plevelům, jejich semena by lépe vzcházela a časem by se v trávníku více rozšiřovaly některé druhy mělce kořenících trav. Je zde i větší riziko napadení plísněmi, houbami a mechem. U ploch mimořádně náročných na kvalitu trávníku ( např. greeny golfových hřišť ) je frekvence zálivky závislá na poměru písku a substrátu a také na drenážním systému pod greenem. Potřeba vody je zde ve většině případů vyšší než u ostatních trávníků.

Hunter Industries


© kewin 2006