Napsali o nás:

  RADNICE 6 / 2006 / 13.2.2006

obrazek
Za pomoci horolezecké techniky postupně pokáceli arboristé firmy BOBR sedm stromů na hradbách nad Žižkovými sady.Protože nebylo možné použít mechanizaci, přistoupily stromolezcike kácení stromů horolezeckou metodou. Stromy byly ve špatném stavu a narušovaly pevnost hradeb.

obrazek

čtvrtek, 13. června 2002
Na Slavii se bude kácet

Neutěšený stav přestárlých topolů v areálu TJ Slavia budí oprávněné obavy. Mohutné větve na jaře padaly na plochu hřišť. Hradec Králové – Atmosféru sportovišť v Orlické kotlině, provozovaných TJ Slavia, dotvářejí koruny vzrostlých stromů, vysázených v polovině minulého století.
Topoly rostou rychle, ale...
Volba dřeviny, která tady má dominantní místo, nebyla tenkrát nejšťastnější. Topoly sice rychle narostly, ale stejně tak brzy zestárly. Po minulé zimě hlavně na hřišti pro házenou byla hotová spoušť. Ještě že v době pádu mohutných větví dole nikdo nebyl. !Při každém větším větru abychom měli strach, jestli se zase něco nestane. Protože stromy rostou na pozemku, který patří státu, obrátili jsme se na okresní úřad, aby požádal o povolení pětadvacet přestárlých topolů pokácet,“ řekla nám tajemnice jednoty Blanka Michajlíková. Tak se i stalo, odbor životního prostředí magistrátu města žádosti vyhověl a povolení k odstranění stromů v nejbližším období vegetačního klidu vydal.
Stromy padnou v létě
Kritický stav dřevin si však vynucuje včasnější zásah. Vhodným termínem se jeví červenec, kdy v areálu neprobíhají žádné soutěže. Dřívější odstranění stromů navíc umožní vybudování nového oplocení u volejbalových kurtů, na které TJ Slavia dostane finanční dotaci s podmínkou, že ji stihne utratit do října. A dalším nikoli bezvýznamným důvodem pro kácení stromů v létě je skutečnost, že firma Bobr Sendražice, která je ochotna vykonat práci zdarma, má právě v této době volnou kapacitu. Předložené argumenty se odboru životního prostředí jevily natolik pádné, že žádosti o posunutí termínu vyhověl. „Bobři“, kteří ke Slavii cítí pouto díky mnoha hodinám stráveným pod zdejšími volejbalovými sítěmi, do areálu s pilami nastoupí nejspíš o víkendu 6. a 7. července a následující týden práci dokončí. O likvidaci dřevní hmoty se postará Městská zeleň Hradec Králové.
Vysadí novou zeleň
Ještě letos na podzim náhradou za pokácené stromy budou v areálu vysazeny dřeviny nové. Rozhodně to už nemají být topoly, které dovedou notně ztrpčit pobyt na hřišti sportovcům postiženým alergiemi. Projekt výsadeb počítá s 58 novými dřevinami, mezi nimiž mají převládat platany, lípy, borovice a túje. Odbor životního prostředí doporučil počet nových dřevin zvýšit, jejich skladbu doplnit o jehličnany a plotové výsadby oživit kvetoucími druhy keřů. Protože tělovýchovná jednota nemá peněz nazbyt, postará se o zajištění výsadeb svépomocí.

V Žižkových sadech byli objeveni „bobři“

Hradec Králové – Na svazích Žižkovými sady v blízkosti Adalbertina včera pracovníci hradecké firmy Bobr s použitím horolezecké techniky začali kácet osm těžko dostupných stromů, poškozených srpnovou vichřicí. Předpokládají, že úkol zadaný městem respektive jeho organizací Údržba a péče o městskou zeleň budou schopni zvládnout do čtvrtka příštího týdne. Jedná se o pět jasanů, jednu lípu a dva jírovce. Začátkem týdne „bobři“ podobným způsobem likvidovali dva uschlé smrky na novohradském hřbitově, u tří tamních lip provedli zdravotní řez.

Bobři dovedou kácet, ale také sázet

Tucet přestárlých topolů pokácela ve Vážní ulici odborná firma Bobr na základě povolení odboru životního prostředí magistrátu města. „Stromy byly ve velmi špatném stavu, rozhodně jim bylo přes 80 roků.“ řekl k tomu zástupce firmy Marek Bláha. Přiznal, že jeho lidé stromy raději sázejí než porážejí. Proto se těší na jaro, kdy je na Hradecku čeká několik takových akcí. Po prořezávkách dřevin v okolí Škroupova domu v Osicích přijdou před oslavami skladatelova jubilea na řadu výsadby. V Nedělištích mají hradečtí „bobři“ zakládat parčík, sázet budou i v Probluzi.

Mateřská škola má novou zahradu

Třebechovice p. O. – Město pamatuje také na údržbu škol a školských zařízení, které jsou v jeho správě. Právě v těchto dnech už dokončili práce na rozšíření zahrady mateřské školy. Vzniklá plocha má včetně nového trávníku 680 metrů čtverečních a zahrada tak dosáhla celkové plochy 900 metrů čtverečních. Jak nás informovala Anna Bartošová z městského úřadu a projekt vypracovala ing. Lenka Hladíková z Blešna a akce (hlavně terénní úpravy, vybudování automatického zavlažovacího systému i zelené plochy) zajišťovala firma Bobr ze Smiřic. Zahrada bude ještě dovybavena prolézačkami, klouzačkami a dalšími herními prvky. Zahrada má tři části, červenou, modrou a žlutou. Celkové náklady z rozpočtu města představovaly 455 000 korun.
Nejrozsáhlejší akcí je však oprava venkovního pláště základní školy, jeho zateplení a také výměna dřevěných oken za hliníková. Náklady představují dva miliony korun. Vedoucí správy investic městského úřadu Otto Nosek dodal, že s opravou dalších dvou pavilonů se počítá v příštím roce.
Končí také úpravy hrací plochy a dvora Domu dětí a mládeže. I zde budou vybudovány prolézačky a další herní prvky, na které získalo občanské sdružení Domeček grant ve výši 4500 eur. Město vybuduje i kolárnu a dvůr dostane nové oplocení. Na tyto práce z rozpočtu uvolnilo 140 000 korun. Sdružení maminek Domeček chce na hrací ploše zajistit i vybudování nevšedního dřevěného hradu...

Městskou zeleň omlazují nové výsadby
23.11.2000

Hradec Králové – Podzimní výsadby stromů a keřů na území města plynule pokračují. Podle schváleného plánu má organizace Údržba a péče o městskou zeleň vysadit 139 stromů, nepočítaje v to náhradu za dřeviny zničené srpnovou vichřicí. Další stromky dosazuje firma Bobr na objednávku odboru životního prostředí úřadu města v rekonstruovaném parku Háječek na Slezském předměstí. Pracovníci ÚPMZ ve středu sázeli na tř.SNP kulovité jasany jako náhradu za stromy pokácené. V Plotištích v ulici U Náhona nahradili dožilé třešně 16 sakurami. Za loni vykácené stromořadí hrušní v Machovcově ulici v Kuklenách vysadili nyní 21 sakur. Na Eliščině nábřeží bylo doplněno 10 platanů javorolistých a stejný druh stromů v počtu osmi kusů byl vysázen i na třídě Edvarda Beneše.
Moravskou ulici v Malšovicích oživí šest kulovitých akátů. Osm těchto stromů bylo vysazeno v Pražské ulici. Ořechová ulice se může zcela v duchu svého názvu těšit na 25 ořešáků vlašských. Méně početné stromové výsadby se chystají i v dalších lokalitách. (Pokud už nebyly od úterý, kdy jsme tyto informace získali, provedeny.) Nedávno jsme uvedli, že 30 katalp obecných, dodaných z Itálie pro plánovanou výsadbu na tř. ČSA u Gayerových kasáren, muselo být reklamováno. „Uspěli jsme natolik, že nám nedostatečně zapěstované stromky budou účtovány levněji. Dopěstujeme si je sami a použijeme je ve Slavíčkově ulivi. Nová dodávka, doufejme že v odpovídající kvalitě, má přijít v blízké době,“ informoval nás ředitel Údržby a péče o městskou zeleň Jiří Henzl.


© kewin 2006