Návrh automatického zavlažovacího systému

Správný návrh zavlažovacího systému je nejdůležitějším předpokladem pro správnou funkci každého závlahového systému. Ani sebelepší komponenty nezajistí dobrou závlahu pokud systém není dobře navržen.
Do vlastního návrhu závlahy se tedy raději nepouštějte sami, ale nechte si poradit od odborníků.

Nejčastější laickou chybou při návrhu rozmístění postřikovačů je nerespektování zásady dostatečného překrývání ploch sousedními postřikovači. Vždy je třeba dodržovat optimální spon. Takto např. vypadá řešení trojúhelníkového a čtvercového sponu, který by měl být pokud možno vždy dodržen u každého návrhu

zavlažování
Hunter Industries


© kewin 2006