Péče o listnaté keře

Většinu listnatých keřů lze řezat jakkoli po obvodu a tak jim upravovat tvar. Odstraňujeme výhony, které překážejí., U většiny listnatých keřů je však potřeba tzv. zmlazovací řez. Z hlediska tohoto řezu dělíme keře do tří skupin. Jedna skupina keřů se zmlazuje brzy na jaře /zhruba ty keře, které kvetou v létě a na podzim/, druhá skupina keřů se zmlazuje po odkvětu /zhruba ty keře, které kvetou brzy zjara/ a třetí skupina se nezmlazuje vůbec /většinou ty keře, které jsou stálezelené, pomalu přirůstají,../ Zmlazovací řez je pro dřeviny nutný a provádí se každoročně.

Péče o jehličnaté keře

zálivka, hnojení       

Péče o živé ploty

Opadavé dřeviny ve tvarovaných živých plotech řežeme v předjaří nebo po opadu listí, můžeme je ještě řezat podruhé na konci června. Opadavé dřeviny v živých plotech je třeba každým rokem již od doby malé sazenice zkracovat na několik oček /např.: ponecháme pouze deseti až patnácticentimetrový loňský výhon/, tak aby se nám lépe rozvětvovaly. Podmínkou u řezu je, že keř se má zužovat směrem vzhůru, v koruně má být o 5-8 cm užší než při patě.

Péče o azalky

         Tyto dřeviny nikdy neřežeme, pouze odstraníme uschlé nebo poškozené části. Chráníme je před ostrým zimním sluncem, pokud jsou drobnější přikryjeme je na zimu chvojím nebo mechem. Stálezelené se musí zalévat i přes zimu. Pokud vřesovištní rostliny hnojíme, použijeme velice slabé roztoky hnojiv, nebo raději speciální hnojiva pro vřesovištní rostliny. Vřesovištní dřeviny jsou kyselomilné, nesnáší vápno!

Péče o vřesovce

         Vřesovce vyžadují obdobnou péči jako ostatní vřesovištní rostliny. Je ovšem třeba je každoročně po odkvětu zmladit seřezáním.

Péče o vzrostlé stromy

         Vzrostlé stromy  potřebují pravidelnou péči zejména v prvních třech letech. Jedná se zejména o zálivku /400l/týdně/, kontrolu kotvení, povolování úvazků, aby se nezařezávaly do kmene a větví. Dále chráníme kořenový náběh před poškozením sekačkou. Listnaté stromy potřebují výchovný řez, ten však přenecháme raději odborníkovi.

Péče o trvalky

Péče o trvalky spočívá především v odplevelování. Po odkvětu je vhodné oschlé květy odříznout, rostlina se tak nevysiluje a někdy zakvete i podruhé.

Péče o trávy

         Okrasné trávy  předpokládají každoroční řez. Řežeme je při zemi každé jaro.

Péče o cibulnaté a hlíznaté rostliny

         Časně jarní cibulnatiny nevyžadují žádnou péči. Ze země se musí vyndávat pouze cibule šlechtěných tulipánů. Vytahujeme je po odkvětu a po zatažení listů, zpátky je sázíme od poloviny srpna do poloviny září. Přes léto cibule uchováváme v suchém a tmavém místě.


REKLAMAČNÍ PODMÍNKY společnosti Zahrady na klíč s.r.o:      v Sendražicích 20.2.2015

Zhotovitel poskytuje záruku v délce dva roky na kompletní dílo vč. rostlinného materiálu. Pro uznání reklamace je nutné dodržet několik zásad, jelikož se jedná o "živý" rostlinný materiál.
Po výsadbě je nutné dodržet plán péče o rostlinný materiál , který je popsán v obdržené projektové dokumentaci nebo je ke stažení na webových stránkách www.bobr.cz.

Je nezbytně nutné sledovat stav rostlinného materiálu a při zjištění prvních příznaků výrazného poškození jako např. schnutí, reznutí, černání listů, přítomnost škůdců, či jakýkoliv odchylek od normálu nás neprodleně kontaktovat na emailu info@bobr.cz a pořídit fotodokumentaci, kterou nám také spolu s popisem zašlete. Včasné oznámení poškození rostlinného materiálu nám umožní rychle reagovat a napadené či poškozené jedince vhodným opatřením ošetřit a umožnit jeho záchranu.

Jelikož se jedná o živý materiál je nutné rychle a zavčasu informovat naší firmu o možném poškození. Poté v co nejbližším možném termínu přijede náš odborník na místo, zhodnotí rozsah poškození a dle posouzení a stavu rostliny , provede posouzení, pořídí fotodokumentaci, provede zápis a navrhne vhodné opatření.

Na kompletně suché rostliny, které již delší dobu vykazovaly příznaky výraznějšího poškození a nebylo provedeno včasné oznámení o počátečním poškození , kdy bychom mohli reagovat na možnou záchranu rostlin, již nebude brán zřetel a reklamace nebude uznána! Je nutné rostliny sledovat a v případě přítomnosti poškození nás co nejdříve informovat abychom sami mohli podniknout kroky k zahájení reklamačního procesu u našich prvovýrobců a dodavatelů.

Nejčastější chyby které zákazníci neprovádějí:


Pro správnou péči o rostliny je nezbytně nutné přes zimu, pokud nemrzne, rostliny přiměřeně zalévat! Zimní zálivka se týká jehličnatých a stálezelených rostlin.

Choulostivé druhy rostlin, které mohou namrzat je nutné přes zimu obalit do netkané textilie, která chrání rostliny před mrazy.

Jarní přihnojení rostlin pro podpoření tvorby přírůstků, podpory kvetení a větší odolnosti rostlin.

Dostatečná, přiměřená a pravidelná zálivka, převážně v letních měsících.

V případě zjištění napadení rostlin škůdci či chorobami je nezbytně nutné provést včasný! chemický postřik a zajistit tak ochranu rostlin. V žádném případě se nesmí podcenit prvotní příznaky chřadnutí rostlin a nechat rostlinu bez aktivní pomoci, jelikož by rostlina odumřela. Je nutné co nejdříve a zavčasu zavolat odborníka nebo svépomocí zasáhnout a rostliny tak ochránit. Doporučujeme všechna opatření zapisovat do deníku – údržba zahrady, který bude přílohou možné reklamace.

Bez prokázání jak, kdy a jakým způsobem bylo pečováno o rostlinný materiál , nebude reklamace přípustná a to i v případě dodatečného doložení deníku – údržba zahrady.

Více informací o péči viz.plán péče na www.bobr.cz.