TRÁVNÍK:

kosení: - od poloviny dubna do druhé poloviny října kosit přibližně 1x týdně (podle průběhu počasí, které ovlivňuje růst trav) - celkový počet kosení v jednom vegetačním období by měl být 20-25x ročně - při jednom kosení se nemá odstřihovat více než 1/3 až 2/5 narostlých nadzemních částí (listů) trav - nejvhodnější typ sekaček jsou žací stroje vřetenové (nožové)

hrabání: - po každém kosení vyhrabat, zvlášť pečlivě po posledním kosení před zimou
- ústřižky trav zkompostovat.
odplevelování: - jednoleté plevele vymizí častým sekáním během prvního vegetačního období - vytrvalé plevele průběžně odstraňovat "vypichováním" i s kořeny ihned, jakmile se objeví (nesmí vykvést!) - při silnějším zaplevelení lze použít selektivní herbicidy: LONTREL 300 nebo STARANE 250 EC (na trhu je směs těchto přípravků s práškovým hnojivem pod názvem TRASTAN), BOFIX, BANVEL , AGROFIT - nejvhodnější období pro aplikaci těchto herbicidů je květen a červen
hnojení: - speciálním hnojivem pro trávníky ( dávkování vždy na obalu)                 
zavlažování: alespoň 3x týdně v dávce 10 až
15 mm ( 10-15 litrů na m2)
přezimování: - před zimou trávník pokosit nakrátko, vyhrabat opadané listí
- v zimním období není vhodné po trávníku šlapat! - koncem zimy je možné rozprostřít vrstvu organického hnojiva (kompostu), čímž lze vyrovnat vzniklé nerovnosti


Trávník - základ okrasné zahrady
Právě jste dokončili stavbu rodinného domu a chystáte se na úpravu jeho okolí. V nejlepším případě již máte hotový návrh zahrady od zahradního architekta. Rozhodli jste se, že trávník si uděláte sami. Máte dvě možnosti - buď ho klasicky vysejete, a nebo si trávník koupíte již hotový (vyšší cena, ale rychlý efekt).
V každém případě však musíte udělat jednu velmi důležitou věc, a to pořádně připravit půdu. Zbytky cihel, betonu, kameny, plasty, vše musí bezpodmínečně z povrchu budoucí zahrady pryč. V žádném případě nic z toho nezavážet, nezakopávat, nezahrabávat. Pozdější nerovnoměrné sedání půdy by trávník znehodnotilo.
Plevel vytrhat nebo použít herbicid. Půda se nyní zryje, vláčí, smykuje, uhrabává do konečné podoby /říká se tomu terénní modelace/. Nyní zaléváme a zaléváme, nutíme plevely k růstu, abychom je opět zničili. Provedeme aspoň dvakrát.
20 g NPK, Cereritu nebo 5 g dusíku na m2, to je to správné množství živin pro nový trávník (zakopeme 3 až 5 cm hluboko).
Nyní můžeme konečně začít s výsevem či položit hotové travní koberce. Nejvhodnější termín je od pol. dubna do pol. května, s dostatečnou zálivkou od dubna do října. Travní osivo koupíte v obchodě již ve směsi / na hřiště, pro okrasný trávník, do polostínu, aj./, specializované firmy vám je namíchají přímo na míru. Na m2 stačí vyset
15 g osiva, které zasekáme hráběmi do půdy. Její povrch utužíme válem nebo prkny. Během jednoho až dvou týdnů se začne plocha zelenat.
Poprvé trávník sečeme /nejlépe ručně/ ve výšce
10 cm na 5 - 6 cm.
A teď zbývá "jenom" zalévat, odplevelovat, dosévat, hnojit, sekat a sekat …..
Pamatujte, že….
• trávník potřebuje aspoň
15 cm půdy, je vhodné si nechat udělat její rozbor
• plocha musí být bez stavebních zbytků a pořádně odplevelena
• k výsevu nepoužívejte staré travní osivo, po třech letech ztrácí klíčivost 35 %, za čtyři roky je bezcenné
• trávník vyžaduje vydatnou zálivku, voda musí proniknou do hloubky
10 cm
• poprvé sečte ručně kosou nebo srpem, trávník není ještě dostatečně zakořeněný a jednotlivé rostlinky by se mohly vytrhat
• jednoleté plevele zničíte pravidelným kosením, vytrvalé ručně nebo bodově chemicky /např. natřít lístky rostliny Roundupem/
• při odstraňování pokosené trávy dodat ročně
30 g dusíku /ve čtyřech dávkách - březen až duben, červen, září a pol. října/
Co to je…
Vertikální řez trávníku (vertikutace)

 


Před vertikutací


Po vertikutaciPokud necháme posečenou trávu ležet na trávníku, vytvoří se z ní časem zplstnatělá vrstva. Vzduch,voda a hnojiva jí těžko pronikají ke kořenům trav. Proto je nutné tuto vrstvu rozrušit. Pomohou nám tzv. vertikutační hrábě či jiná prodávaná mechanizace k tomuto určená (zn. Gardena apod.).Ta odstraní zplstnatělou vrstvu a do 0,5 cm nakypří půdu. Poprvé bychom měli prořezání trávníku provést na jaře (vyhrabávání normálními hráběmi nestačí), později dle intenzity sečení. Trávník potom přihnojíme, zavlažíme, proti mechu použijeme vápno nebo herbicid.

Provzdušňování trávníku (aerifikace)
Trávník potřebuje pro zdravý růst dostatek vzduchu v půdě, především u kořenů. Nadměrně zatěžované trávníky (v sídlištích, sportovní hřiště, travnaté cesty). Proto musíme provzdušňovat. Speciální stroje udělají do půdy otvory do hloubky
8 cm. Otvory jsou široké 1 až 1,5 cm. Můžeme je zasypat pískem nebo kompostem. Ke kořenům trávníku může nyní dostatek vzduchu a vody, trávy rychleji a hlouběji koření. Provádíme na jaře a v průběhu roku podle potřeby.