Zahradnictví

Snahou firmy Bobr je poskytnout co nejkomplexnější služby při úpravě zeleně, zakládání zahrad a dalších činnostech. Proto jsme se rozhodli rozšířit nabídku pro zahradnictví i zahrádkáře, mimo e-shopu v kterém najdete veškeré zahradické potřeby o encyklopedii živých prvků, včetně fotografií, popisu a péče o živé rostliny. Již nyní je k nahlédnutí na adrese Encyklopedie rostlin

katalog rostlin - screenshot

© kewin 2006