Zahrady na klíč - úprava parků a zahrad

 • realizujeme zahrady na klíč a parků včetně projektové dokumentace
 • úprava parků a zahrad
 • trvalá smluvní údržba nově založených či stávajících výsadeb
 • konzultační a projektová činnost
 • realizace veřejné i soukromé zeleně
 • pokládka travních předpěstovaných koberců
 • dodávky rostlinného materiálu a travního semene
 • montáž automatických závlahových systémů
 • montáž jezírek, vodopádů a dalších vodních prvků na zahradách
 • výstavba okrasných zídek (pískovec, opuka atd.)
 • poradenství v oblastech zahradní a krajinářské tvorby a lesnictví

Péče o vzrostlou stromovou zeleň:

 • bezpečnostní, zdravotní, výchovný a tvarový řez stromů
 • konzervace trhlin, sanace dutin a ošetření poranění stromů
 • instalace bezpečnostních vazeb (zajištění stability koruny stromů
 • postupné kácení nebo redukce stromů horolezeckou metodou nebo z plošiny i na exponovaných místech (nad stavbami, hroby, památníky, elektrovody atd.)
 • inventarizace zeleně (i v digitální formě)
 • zprostředkujeme znalecké posouzení zdravotního stavu stromů

Inženýrská, projekční a poradenská činnost

 • zpracování projektové dokumentace sadovnických a krajinářských úprav
 • vypracování a projednání žádostí o dotaci ze Státního fondu životního prostředí
 • jednání s orgány státní správy
 • zajistíme též vyřízení povolení na skácení stomů rostoucích mimo les u příslušných orgánů státní správy
 • odborný inženýrský a stavební dozor
 • poradenství v oblastech zahradnictví, sadovnictví a lesnictví

© kewin 2006