Automatický závlahový systém  (AZS)

 

Automatické závlahové systémy (AZS) pro zahrady, parky a sportovní plochy jsou dnes rozšířené a běžně dostupné i v České republice.

Mezi jejich základní přednosti patří:

 

Ø      Dosažení značných úspor vody díky rovnoměrné a cílené závlaze

Ø      Minimalizace odparů vody při zálivce v nočních nebo ranních hodinách

Ø      Šetrnější způsob zálivky trávy a rostlin a lepší využití vody

Ø      Automatická závislost intenzity závlahy na srážkách

Ø      Rychlá návratnost investičních nákladů

Ø      Značná úspora času ve srovnání s ručním zaléváním

Ø      Ochrana systému před odcizením (systém je trvale pod zemí)

Ø      Nižší poškození trávníku (žádné hadice se nepovalují po zahradě)

Ø      Velice snadná obsluha závlahy

Ø      Možnost členění závlahy do sekcí s různými požadavky na závlahu

Ø      Vytvoření velmi zajímavého vizuálního efektu a příjemného mikroklima

Ø      Vyšší zhodnocení pozemku

 

Kvalitní výsuvné postřikovače s podzemním pouzdrem a teleskopickým nadzemním výsuvníkem zajišťují při správném návrhu téměř dokonalou iluzi deště a velmi vyrovnanou vydatnost zálivky po celé ploše. V nabídce naleznete výsuvné postřikovače rotační, rozprašovací s plastovým i nerezovým výsuvníkem nebo také nevýsuvné úderové postřikovače impact s plastovým nebo bronzovým tělem. Při správném rozmístění postřikovačů, umožňujícím jejich vzájemné překrývání při dostřiku, lze snížit dobu zavlažování celé plochy často jen na několik desítek minut v jednom cyklu.

 

Postřikovače rozprašovací

  Postřikovače rozprašovací " PS " s vestavěnou tryskou,

 Použití : Malé a středně velké plochy - zahrady a trávníky u rodinných domů.   

  Postřikovače rozprašovací " SRS "

Použití : Zavlažování menších nebo členitějších trávníkových a případně i keřových ploch zahrad RD.

Postřikovače rozprašovací " PRO SPRAY ", zátěžové

Použití : Zavlažování menších nebo členitějších trávníkových a případně i keřových ploch zahrad RD, veřejných ploch a parků.

Rotační postřikovače

Postřikovače rotační " PGM ", 1/2"

Použití : Zavlažování menších travnatých ploch, zpravidla zahrad RD

Postřikovače rotační " PGJ ", 1/2"

Použití : Zavlažování menších zahrad, zpravidla u rodinných domů.

Postřikovače rotační " PGP ", 3/4"

Použití : Zavlažování středně velkých travnatých ploch, zpravidla zahrad RD.

Postřikovače rotační " I-20 Ultra ", 3/4" – nerez

Použití : Ideální pro zavlažování většiny travnatých menších i středně velkých zahrad, veřejných ploch a menších sportovních areálů.

                              

Na zahradách a v parcích se tento typ závlahy trávníků postřikem dále kombinuje s různými formami mikrozávlahy, uplatňující se především u keřové výsadby. Tato kombinace různých forem závlahy je běžná, neboť zavlažovací plocha je rozdělena na menší části (sekce) s odlišnými nároky na závlahu.

Mikrozávlaha – mikropostřik

MSU – mikrorozprašovače

Použití : Zavlažovaní větších keřových skupin v zahradách rod. domů, ve sklenících a v okrasných školkách a pěstebních

Kapkovací potrubí "TANDEM" 16 mm - nadzemní (bal.50 m)

                             

Lehké kapkovací pásky/TAPE/ "P1"8mil/16mm(nadzemní inst.)

Použití : Pro zavlažování zemědělsky využívaných ploch, sadů, vinic, skleníků, živých plotů atd. Vhodné rovněž pro pěstitele (jahody, papriky, zelenina atd.)

Mikrorozprašovače "BUTTERFLY", (až 3,0 m dostřik)

 

Použití : Zavlažovaní větších keřových skupin v zahradách rod. domů, ve sklenících a v okrasných školkách a pěstebnách.

 

 

Rozdělení na jednotlivé sekce umožní dodávku vždy jen takového množství vláhy, které je zde potřebné. Nedochází tak ke zbytečnému plýtvání a ze spotřebované vody je využita doslova každá kapka. Rozčlenění plochy na sekce je nutné i s ohledem na vydatnost zdroje, velikost čerpadla a dimenzi přívodního potrubí.

Neopomenutelnou součástí AZS je automatické ovládání. Závlaha probíhá zcela samočinně v pravidelně opakujících se cyklech. Chod závlahy je řízen ovládací jednotkou, jejíž chod může být ovlivňován množstvím srážek a na působení větru. Díky jednotlivým čidlům tak dochází k přizpůsobení provozu aktuálnímu počasí.

Závlahu je možné spustit kdykoliv i manuálně. Obsluha ovládací jednotky, zahrnující naprogramování a možnost občasného ručního spouštění, je pro uživatele z pravidla velmi jednoduchá.

 

 

Ovládací jednotky

    Ovládací jednotky "EC-i"

Použití : Zavlažování menších a středně velkých ploch, zpravidla zahrad RD. Použití pro vnitřní instalaci.

     Ovl. jednotka ICC-PL, outdoor, vestavěné trafo 230V/24VAC

Použití : Zavlažování velkých ploch, zpravidla veřejných či průmyslových areálů, sportovních ploch nebo velkých zahrad RD. Použití pro vnitřní i venkovní instalaci.            

 

 

Senzory a čidla pro ovládací jednotky

Srážkové čidlo RAIN CLIK – konzola

Použití : Možnost zrychleného blokování automatického závlahového systému v případě dosažení nastavené srážkové výšky.

Bezkabelová dešťová čidla Hunter "RAIN CLIK-WRC"

Použití : Možnost zrychleného blokování automatického závlahového systému v případě dosažení nastavené srážkové výšky. Čidlo nevyžaduje kabelové propojení s ovládací jednotkou.

Srážkové čidlo MINI CLIK – konzola

Použití : Možnost blokování automatického závlahového systému v případě dosažení nastavené srážkové výšky.

Větrné čidlo WIND CLIK

Použití : Možnost blokování automatického závlahového systému v případě silného větru, nebo větrných poryvů.

 

 

Životnost AZS závisí především na správném návrhu a instalaci zkušenou firmou, na čistotě vody a na zajištění zazimování. Pak může být až desítky let.

 

Zdroje vody

 

Pro AZS může být použita voda z vodovodu, ze studny, z vrtu nebo dešťová voda z jímky.

Možná je i kombinace několika různých zdrojů. Pozor však na přímé propojení potrubí s vodou z různých zdrojů. Ve všech dále popsaných případech musí být filtrace

Sítový filtr FLC - 3/4“

Použití: Zachycení jemných mechanických nečistot obsažených ve zdroji vody pro závlahový systém. Obvyklé použití filtrů FLC je u malých zahradních systémů napojených na vodovod.

 

Diskové filtry D-FLD – 3/4“

Použití: Zachycení jemných mechanických nečistot obsažených ve zdroji vody pro závlahový systém. Obvyklé použití filtrů DFLD je u systémů s čerpadly, napojených na studnu nebo jímku.

 

 

Možné zdroje vody z :

Ø      Vodovodu

Ø      Kopané studny

Ø      Vrtané studny*

Ø      Dešťovou vodu*

Ø      Vodoteče (řeka, potok, apod.)

*v těchto případech je nutná kombinace zdrojů

 

 

Návrh AZS

 

Správný návrh zavlažovacího systému je nejdůležitějším předpokladem pro správnou funkci každého závlahového systému. Ani sebelepší komponenty nezajistí dobrou závlahu pokud systém není dobře navržen.

Do vlastního návrhu závlahy se tedy raději nepouštějte sami, ale nechte si poradit od odborníků.

Nejčastější laickou chybou při návrhu rozmístění postřikovačů je nerespektování zásady dostatečného překrývání ploch sousedními postřikovači. Vždy je třeba dodržovat optimální spon.

 

Takto např. vypadá řešení trojúhelníkového a čtvercového sponu, který by měl být pokud možno vždy dodržen

 

 

Laicky řečeno, rozmístění by mělo být pravidelné a každý postřikovač by měl vždy stříkat na sousední.

Nejspolehlivější způsob pro vytvoření přesného návrhu je osobní návštěva zkušeného technika z instalační nebo projekční firmy přímo na řešeném pozemku. Ten na místě doporuční vhodný typ zavlažovacího systému, navrhne rozmístění postřikovačů, umístění ovládací jednotky či posoudí kapacitu zdroje vody a možný způsob připojení.